PEELRAND CLASSIC NIEUWE STIJL

PEELRAND CLASSIC NIEUWE STIJL

 

Het jaar 2020 zal als een bijzonder jaar de geschiedenisboeken in gaan. 
Overal hoor je dat het nooit meer hetzelfde, nooit meer “als vanouds” zal zijn. 
De laatste week hebben we als organisatie hard gewerkt om een werkbare formule te vinden waarop de 16e editie van dit Klassiek Kaartlees-Evenement op zondag 6 september door kan gaan. 
We zijn van mening dat we die gevonden hebben, al is het nog verre van ideaal, maar meer staat de huidige regelgeving en richtlijnen ons (nog) niet toe. 

Wat hetzelfde is gebleven is de globale daginvulling, na ontvangst met koffie en Limburgse vlaai, eerst het Ochtendtraject, daarna een lekker lunchbuffet met aansluitend het Middagtraject en na de finishsluiting een heerlijk dinerbuffet. De vorm hoe we de “discussie” na de rit en de prijsuitreiking kunnen realiseren is nog niet helder, daarover beraden we ons nog. 
Belangrijke aanpassing is een maximalisering van het aantal deelnemers in verband met het maximaal toelaatbaar aantal personen in het start- finishlokaal. 
Omdat we ook op andere plekken het contact tussen mensen zoveel mogelijk willen beperken hebben we besloten om de praktische uitvoering om te gooien. Met de toepassing van de rally-app Rallycheck hopen we dat zeer wel te bereiken. We vinden dit “gebroken” jaar een ideale kans om het systeem uit te proberen. Met dit systeem vervallen de fysieke controles langs de route, dus ook geen (bemande-)stempelcontroles meer, evenmin een telkamer, dat waren toch de plaatsen waar mensen in groepjes bij elkaar kwamen. 
Voor nu het belangrijkste, de maximalisering van 50 equipes. De inschrijvers die voor 24 juli 2020 hebben ingeschreven horen uiteraard tot die eerste 50. 
Als zekerheidsstelling is betaling van het inschrijfgeld als voorwaarde gesteld.  Equipes die voor 24 juli hebben ingeschreven maar nog niet betaald hebben, krijgen tot 1 augustus de tijd om het inschrijfgeld te voldoen, om daarmee een plaats op de deelnemerslijst veilig te stellen. 
Na 1 augustus beslist de volgorde van binnenkomst van de betaling, wie op de deelnemerslijst komt of op de wachtlijst, ongeacht of voor of na 24 juli is ingeschreven. 
Alle nieuwe inschrijvingen boven de 50, komen op een wachtlijst en krijgen op volgorde van inschrijvingsdatum de kans om een vrijgekomen plaats in te vullen. Ook als het aantal personen om een of andere reden mag en kan worden uitgebreid worden die personen op volgorde van inschrijving benaderd om de deelname te bevestigen.

Als organisatie van de PeelRand Classic behouden we ons het recht voor om, op last van overheidsegels of anderszins, aanpassingen in bovenstaande formule te doen.

De Organisatie